Ажилтнууд

Дамдинрагчаа Булган

Захирлын туслах
Чиг үүрэг
  • Бүрэлдэхүүн сургуулиас гарч буй захирамжлалын, зохион байгуулалтын, мэдээлэл лавлагааны баримт бичгийг хөтлөх, баримтжуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн албан бичиг хэргийг бүрдүүлж, архивт хүлээлгэн өгөх
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх, баримтжуулах
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн багш, ажилтны хүний нөөцийн мэдээллийг бүрдүүлэх

Шарав Төгсбаяр

Ахлах нягтлан бодогч
Чиг үүрэг

Дамбийжанцан Цэрмаа

Тэнхимийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Түмэнжаргал Отгонжаргал

Тэнхимийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Батмөнх Будсүрэн

Практик сургалтын төвийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Аварзад Дэжидмаа

Солонгосын эрх зүйн боловсролын төвийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Цахиурч Буд

Номын санч
Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

н Туяацэцэг

Байрны зохион байгуулагч
Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чойжилсүрэн Нэргүй

Бохирын үйлчлэгч
Чиг үүрэг

Нямхүү Намжилсүрэн

Хувцас харагч
Чиг үүрэг

Ганбаатар Оюунчимэг

Хувцас харагч
Чиг үүрэг