Ажилтнууд

Д Булган

Захирлын туслах
Чиг үүрэг
 • Бүрэлдэхүүн сургуулиас гарч буй захирамжлалын, зохион байгуулалтын, мэдээлэл лавлагааны баримт бичгийг хөтлөх, баримтжуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн албан бичиг хэргийг бүрдүүлж, архивт хүлээлгэн өгөх
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх, баримтжуулах
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн багш, ажилтны хүний нөөцийн мэдээллийг бүрдүүлэх

Шарав Төгсбаяр

Ахлах нягтлан бодогч
Чиг үүрэг

Адъяа Мөнхтуяа

Элсэлт, төгсөлт, шилжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Чиг үүрэг
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн элсэлт, төгсөлт, оюутныг шилжүүлэн суралцуулах үйл ажиллагааг зохих хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал, шийдвэрийн дагуу гүйцэтгэх, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн элсэлтийн үйл ажиллагааг СНА-ны удирдлага дор гүйцэтгэх
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн төгсөлтийн үйл ажиллагааг СНА-ны удирдлага дор гүйцэтгэх
 • Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт шилжин суралцах оюутны хүсэлтийг бүртгэх, мэдээллийг хянах, шийдвэрлүүлэх

Батхуяг Баярсайхан

Хөтөлбөр, магистр, доктор хариуцсан мэргэжилтэн
Чиг үүрэг
 • Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, стандарттай холбоотой эрх зүйн бичиг баримтыг эмхэтгэх, баталгаажсан мэдээллийг сургалтын мэдээллийн системд оруулах, мэдээллийг хянах
 • Хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэх, сургалтын чанарын баталгаажуулалтыг хангах талаар холбогдох нэгж, албатай хамтран ажиллах
 • Хөтөлбөрийн дэд хороодыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалттай холбоотой статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх
 • Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, багшийн цагийн ачаалал, гүйцэтгэлтэй холбоотой судалгаа гаргах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

Нэргүй Алтанзул

Мэргэжилтэн
Чиг үүрэг
 • Оюутны бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохих хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал, шийдвэрийн дагуу зохион байгуулах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 • Оюутны суралцах үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал, шийдвэрийг боловсруулж, баталгаажуулах, сургалтын мэдээллийн системд оюутны мэдээллийг хөтлөх, хянах
 • Бүрэлдэхүүн сургуулийн оюутны хөтөлбөр сонголтыг СНА-ны удирдлага дор зохион байгуулах
 • Оюутны мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Оюутныг солилцооны хөтөлбөр, тэтгэлэгт хамруулах
 • Оюутны суралцах үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг бэлтгэх, зөвлөгөө мэдээллийн ажилтанд зориулсан семинар зохион байгуулах

Жаргалсайхан Оюунбилэг

Сургалтын технологи хариуцсан мэргэжилтэн
Чиг үүрэг
 • Оюутанд үйлчлэх үйл ажиллагааг зохих хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал шийдвэрийн дагуу зохион байгуулах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 • Оюутны суралцах үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, оюутанп шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх
 • Оюутныг нийгэм, соёл, хүмүүжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн төрөл бүрийн дэмжих үйлчилгээнд хамруулах
 • Оюутны суралцах хугацааны үнэмлэх, албан тодорхойлолтыг бэлтгэж өгөх, оюутны санал, хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлүүлж, хариу өгөх
 • Хичээлийн жилийн тэмдэглэлт үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах
 • Оюутны байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

Түвдэндэмид Зулбадам

Оюутанд үйлчлэх мэргэжилтэн
Чиг үүрэг
 • Оюутны хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагааг зохих хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал, шийдвэрийн дагуу зохион байгуулж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 • Багшийн сургалтын ажлын ачаалал, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг хянах, мэдээллийг нэгтгэх, багшийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • Багшийн заах арга, ёс зүй, харилцаа, зааж буй хичээл, сургалтын орчны талаар оюутнаас санал асуулга авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих
 • Сургалтын анги, танхимын ашиглалтын асуудлыг хариуцах

Дамбийжанцан Цэрмаа

Тэнхимийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Түмэнжаргал Отгонжаргал

Тэнхимийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Батмөнх Будсүрэн

Практик сургалтын төвийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Аварзад Дэжидмаа

Солонгосын эрх зүйн боловсролын төвийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Баярсайхан Мөнхзул

Солонгосын эрх зүйн боловсролын төвийн туслах ажилтан
Чиг үүрэг

Батжав Ихтамир

Номын сангийн эрхлэгч
Чиг үүрэг

Цахиурч Буд

Номын санч
Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чимэддорж Даваадэлгэр

Байрны зохион байгуулагч
Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Чойжилсүрэн Нэргүй

Бохирын үйлчлэгч
Чиг үүрэг

Нямхүү Намжилсүрэн

Хувцас харагч
Чиг үүрэг

Ганбаатар Оюунчимэг

Хувцас харагч
Чиг үүрэг