Ажилтнууд

Д Булган

Захирлын туслах

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

309

7730-7730-3502

d.bulgan@num.edu.mn

Боловсрол

2010 онд

"Шинэ Монгол" бүрэн дунд сургууль

2010-2015 онд      

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр

2015 оноос           

МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрантур  

 

Чиг үүрэг

  • Бүрэлдэхүүн сургуулиас гарч буй захирамжлалын, зохион байгуулалтын, мэдээлэл лавлагааны баримт бичгийг хөтлөх, баримтжуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн албан бичиг хэргийг бүрдүүлж, архивт хүлээлгэн өгөх
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх, баримтжуулах
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн багш, ажилтны хүний нөөцийн мэдээллийг бүрдүүлэх

Мэргэжил

Эрх зүйч

Ажлын туршлага

2014-2015 онд         "Өмгөөллийн ИЭлСи" ХХН-д туслах хуульч,

2015 оноос               МУИС-ийн ХЗС-д захирлын туслах