Ажилтнууд

Батхуяг Баярсайхан

Хөтөлбөр, магистр, доктор хариуцсан мэргэжилтэн

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

206

7730-7730-3518

bayaraa0902@num.edu.mn

Боловсрол

МУИС-Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч 

Чиг үүрэг

  • Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, стандарттай холбоотой эрх зүйн бичиг баримтыг эмхэтгэх, баталгаажсан мэдээллийг сургалтын мэдээллийн системд оруулах, мэдээллийг хянах
  • Хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэх, сургалтын чанарын баталгаажуулалтыг хангах талаар холбогдох нэгж, албатай хамтран ажиллах
  • Хөтөлбөрийн дэд хороодыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалттай холбоотой статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  • Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, багшийн цагийн ачаалал, гүйцэтгэлтэй холбоотой судалгаа гаргах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

Ажил эрхэлсэн байдал:          

1994-2000 онд            МУИС, Олон улсын харилцааны сургууль, Герман судлалын тэнхим

2000-2014 онд            МУИС, Гадаад хэл соёлын сургууль, Сургалтын алба, арга зүйч

2014 оноос                 МУИС, Хууль зүйн сургууль, Сургалтын алба, Хөтөлбөр, магистр, докторын сургалт хариуцсан                                                   мэргэжилтэн

Шагнал:                     

1999 онд                     МУИС-ийн баярын бичиг

2001 онд                     ГХСС, шилдэг ажилтан

2005 онд                     МУИС-ийн жуух бичиг

2010 онд                     БСШУЯ, жуух бичиг

2015 онд                     Боловсролын тэргүүний ажилтан