Ажилтнууд

Нэргүй Алтанзул

Мэргэжилтэн

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

206

7730-7730-3503

n.altanzul@num.edu.mn

Боловсрол

Чиг үүрэг

  • Оюутны бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохих хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал, шийдвэрийн дагуу зохион байгуулах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
  • Оюутны суралцах үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал, шийдвэрийг боловсруулж, баталгаажуулах, сургалтын мэдээллийн системд оюутны мэдээллийг хөтлөх, хянах
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн оюутны хөтөлбөр сонголтыг СНА-ны удирдлага дор зохион байгуулах
  • Оюутны мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих
  • Оюутныг солилцооны хөтөлбөр, тэтгэлэгт хамруулах
  • Оюутны суралцах үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг бэлтгэх, зөвлөгөө мэдээллийн ажилтанд зориулсан семинар зохион байгуулах