Ажилтнууд

Аварзад Дэжидмаа

Солонгосын эрх зүйн боловсролын төвийн туслах ажилтан

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

321

7730-7730

a.dejidmaa@num.edu.mn

Боловсрол

Чиг үүрэг