Багш нар

Лхагвасүрэн Банзрагч

Багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

306

7730-7730

banzragch_l@num.edu.mn

Боловсрол

Төгссөн сургууль, мэргэжил:

2006 онд                            МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, бакалавр

2009 онд                           МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн магистр

Заадаг хичээл

 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)

Ажилласан байдал:

2006 онд                            “Ананд адвокетс” хуулийн фирмд гэрээний мэргэжилтэн  

2007-2011  онд                   Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуульд  багш

2011-2014 онд                    МУИС-ийн хуладааны сургуульд багш

2014- оноос                        МУИС-ийн Хууль зүйн  сургуульд багш

Мэргэшсэн чиглэл:          Гэрээний эрх зүй

Ажлын туршлага:  

 • Хуулийн  төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүн 3 удаа
 • Судалгааны төслийн багийн гишүүнээр 2 удаа
 • Нийгэмд чиглэсэн төсөл 1удаа
 • 2008 оноос иргэний эрх зүйн чиглэлээр өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Гадаад хэл: Англи

Хувийн эрх зүйн тэнхимийн  багш Лхагвасүрэнгийн Банзрагчийн бүтээлийн жагсаалт:

Нэг. Гарын авлага

 • Банзрагч Л. Хамтын бүтээл. Эрх зүйн философи (гарын авлага). УБ., 2013  он
 • Банзрагч Л. Хамтын бүтээл. “Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр “ 2011 он ХЗДХЯ, Ханнс-Зайделийн сан, Хууль зүйн салбарын үйлчилгээг сайжруулах төсөл, Хууль зүйн сургуулиудын холбооноос “Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр “ нэртэйгээр багш нарт зориулж гаргасан гарын авлагын хамтран зохиогч болсон. 

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 • БНСУ-ын хууль зүйн судалгааны хүрээлэн харьцуулсан эрх зүйн судлалын төв,Күүкмины их сургуулийн хууль зүйн судалгааны төв, Күүкминй их сургуулийн Солонгосын хууль зүйн боловсролын төвийн хамтран зохион байгуулсан “Монгол улс болон БНСУ-ын иргэний эрх зүйн зарим асуудал” сэдэвт  эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Монгол Улсын Иргэний хууль тогтоомж дахь өмчлөх эрхийг хязгаарласан зарим зохицуулалт сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж,  тус хурлын эмхтгэлд хэвлүүлсэн.  ОУЭШХ-н эмхтгэл 2016 он
 • “Уул уурхай түшиглэсэн  эдийн засаг дах макро эдийн  засгийн  удирдлага ба бизнесийн хөгжил”  сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд “Монгол улсын  уул  уурхайн салбарын хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн төлөв байдал” сэдвээр  илтгэл хэлэлцүүлж хэвлүүлсэн.  ОУЭШХ-н эмхтгэл.2014 он

Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 • “Гэрээний эрх зүйн сэтгэлгээн дэх ёс суртахууны болон эдийн засгийн онол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл МУИС-ХЗС-ийн “Эрх зүй сэтгүүл” 2015 №1(31)
 • “Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ “ Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүл 2015 №3
 • Иргэний хуулийн ерөнхий ангийн хохирол арилгуулахад  чиглэсэн  эрх зүйн зохицуулалтууд, түүний хэрэглээ сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл УДШ-ийн Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл 2015-№2(80)
 • “Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гомдол гаргах эрхгүй захирамж” сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Хүний эрхийн комиссын “Хүний эрх сэтгүүл”  2015/01
 • “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн төлөв байдал” сэдвээр  “Хүний эрх сэтгүүл” 2014/01 дугаарт  өгүүлэл хэвлүүлсэн.
 •  “Гэрээнээс татгалзах гэрээг цуцлах тухай Иргэний хуулийн зохицуулалтыг шүүхийн практикт хэрэглэх асуудал” сэдвээр  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Хууль зүйн үндэсний  хүрээлэнгийн “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, цуврал 36, хоёрдугаар сар  2013, № 1
 • “Хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн зарим асуудал”  сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Хүний эрхийн комиссын “Хүний эрх сэтгүүл  2013/02
 •  “Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах нь төрийн үүрэг мөн.”сэдвээр “Хүний эрх сэтгүүл” 2013/02 дугаарт  өгүүлэл хэвлүүлсэн
 •  “Гэрээний ерөнхий онолын зарим асуудал “ сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл УДШ-ийн Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл 2012-№2(68)
 • “Монгол улсын Үндсэн хуулиар хувийн өмчийн хамгаалагдсан байдал”  сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Хүний эрхийн комиссын “Хүний эрх сэтгүүл  2012/02