Багш нар

Кан Кү Чол

Багш

○ 1986-2011 Күүкмин ИС-ийн  ХЗС-ийн  профессор

○ 1988-1989 Күүкмин ИС-ийн  Хууль зүйн судлалын  захирал

○ 1990-1991 Күүкмин ИС  Сургалтын албаны дарга

○ 1995-1996 Япон улсын Токио ИС-д  зочин багш

○ 1996-1998 Күүкмин ИС-ийн  Хууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн дарга

 ○ 1998-2001 Күүкмин ИС-ийн  ХЗС-ийн  захирал

○ 2002-2003 Күүкмин ИС-ийн  эрдэмтэн профессоруудын зөвлөлийн тэргүүн

○ 2002-2008 Күүкмин ИС-ийн  Хууль зүйн магистрант, докторантын сургуулийн захирал

 ○ 2009-2010 Күүкмин ИС-ийн  Магистрант, докторантын сургуулийн зөвлөлийн тэргүүн

○ 2011.9-одоо Күүкмин ИС-ийн  ХЗС-ийн  Хүндэт доктор профессор

○ 2013.12-одоо МУИС ХЗС-ийн  Хүндэт доктор профессор

○ 2013.12-одоо ММҮИ-ийн (MICA) Хүндэт үнэлгээчин

○ 2012.12-одоо Күүкмин ИС-ийн  ТУЗ-ийн гишүүн

○ 2012.12-одоо МУИС ХЗС–ийн СЭЗБТөвд профессор багшаар КОЙКА-с томилсон

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

321

010-7227-8757

Боловсрол

○ 1966  Сөүлийн ахлах сургууль

○ 1972  Күүкмин ИС –ийн ХЗС

○ 1980  Сөүл ИС –ийн ХЗС Магистр

○ 1986 Мёнжи ИС ХЗС Доктор

Заадаг хичээл

○ Захиргааны эрх зүйн тест шалгалтын ном (1988), судалгааны баг

○  Шинэ Захиргааны эрх зүйн тест шалгалтын ном (1989), судалгааны баг

○ Захиргааны эрх зүйн хичээлийн сурах бичиг Ⅰ(1990), Хагён хэвлэх газар

○ Захиргааны эрх зүйн хичээлийн сурах бичиг Ⅱ (1990), Хагён хэвлэх газар

 ○ Захиргааны эрх зүйн хичээлийн тест шалгалтын ном (2005), JamC Хэвлэлийн газар

○ Газар төлөвлөлтийн эрх зүй  (2006), КИС –ийн хэвлэх газар

○ Цагдаагын удирдлагын эрх зүй (2005),Төв цагдаагын академи, хамтын бүтээл

 ○ Барилгын эрх зүйн тайлбар  (2008), КИС –ийн хэвлэх газар

○ Шинэ Захиргааны эрх зүй (2011), Либкс, хамтын бүтээл