Мэдээ мэдээлэл

Оройн ангийн шалгалтын хуваарьт өөрчлөлт орсон тухай

2017 оны 08 сарын 18

ЗАЛРУУЛГА!

МУИС-ийн ХЗС-ийн их дээд (оройн) ангийн шалгалт 2017.08.23-нд байсан нь өөрчлөгдөж, 2017.08.26-ны 11:00 цагаас явагдах болсныг албан ёсоор мэдэгдэж байна.

 

МУИС-ийн ХЗС-ийн захиргаа