Мэдээ мэдээлэл

Монгол улс, Япон улсын хууль тогтоомжийн хөгжил: худалдаа (арилжаа)-ны эрх зүй сэдэвт хурлын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

2017 оны 11 сарын 15

           Монголын хууль тогтоомжийн нийгэмлэг, Япон сан, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Нагояагийн их сургуулийн Японы эрх зүйн боловсрол, судалгааны төв хамтран 2017.09.17-ны өдөр зохион байгуулсан "Монгол улс, Япон улсын хууль тогтоомжийн хөгжил: худалдаа (арилжаа)-ны эрх зүй" сэдэвт хурлын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.