Мэдээ мэдээлэл

Д.Янжинхорлоогийн "Иргэний эрх зүйн үндсэн асуудал, үүргийн гүйцэтгэлийг хангах эрх зүй" УБ., 2017 бүтээл хэвлэгдэн гарлаа.

2017 оны 11 сарын 15

 

МУИС-ийн ХЗС-ийн дотоод төслөөр санхүүжсэн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн дэд профессор, доктор Д.Янжинхорлоогийн "Иргэний эрх зүйн үндсэн асуудал, үүргийн гүйцэтгэлийг хангах эрх зүй" УБ., 2017 бүтээл хэвлэгдэн гарлаа.