Мэдээ мэдээлэл

2016 онд батлагдсан Эрүүгийн хуулийн талаар хэлэлцүүлэг хийлээ.

2016 оны 10 сарын 10

2016.09.28-ны өдөр МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрүүгийн эрх зүйн чиглэлийн багш нар болон ХБНГУ-ын эрдэмтэн судлаачид 2016 онд батлагдсан Эрүүгийн хуулийн талаар хэлэлцүүлэг хийлээ.

Хэлэлцүүлгийг ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль хамтран амжилттай зохион байгууллаа.