Зар мэдээ

Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын хуваарь

2017 оны 12 сарын 19

2017-2018 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын МУИС-ийн ХЗС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн (их дээд, эчнээ) нэгдсэн шалгалт товлогдлоо. 

1. Тестийн шалгалт - 2017.12.21-ний өдрийн 11 цагт

2. Бодлогын шалгалт - 2017.12.28-ний өдөр 

 

МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль