Зар мэдээ

Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын бодлогын шалгалтанд хэрэглэгдэх хууль тогтоомж /их дээд/

2017 оны 12 сарын 26

Төгсөлтийн улсын шалгалтын бодлогын шалгалтын хууль тогтоомж

/Иргэний эрх зүй/

 1. Иргэний хууль, 2002
 2. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
 3. Газрын тухай хууль, 2002
 4. Гэр бүлийн тухай хууль

Төгсөлтийн улсын шалгалтын бодлогын шалгалтын хууль тогтоомж

/Үндсэн хуулийн эрх зүй/

 1. Монгол Улсын Үндсэн хууль, 1992
 2. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль, 1993
 3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль, 1993
 4. Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, 2007
 5. Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, 1993
 6. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 1997
 7. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль, 2010
 8. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, 2006
 9. Сонгуулийн тухай хууль, 2015
 10. Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль, 2017

Төгсөлтийн улсын шалгалтын бодлогын шалгалтын хууль тогтоомж

/Захиргааны эрх зүй/

 

 1. Монгол Улсын Үндсэн хууль, 1992
 2. Захиргааны ерөнхий хууль, 2015
 3. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2016
 4. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, 2006
 5. Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль, 1993
 6. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, 1995
 7. Өрсөлдөөний тухай хууль, 2010
 8. Зар сурталчилгааны тухай хууль, 2002
 9. Төрийн албаны тухай хууль, 2002
 10. Нийгмийн даатгалын тухай хууль, 1994
 11. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 74 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинээр шашны байгууллага байгуулах, үйл ажиллагаа явуулахад зөвшөөрөл олгох журам”
 12. Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 06 дугаар тогтоол, хавсралтын хамт
 13. “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай” Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол, хавсралтын хамт
 14. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам”

Төгсөлтийн улсын шалгалтын бодлогын шалгалтын хууль тогтоомж

/Эрүүгийн эрх зүй/

 1. Эрүүгийн хууль, 2002
 2. Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/, 2015