Мэдээ мэдээлэл

Ханнс Зайделийн сангаас ном бэлэглэлээ.

2018 оны 02 сарын 15

Ханнс Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас МУИС-ийн ХЗС-ийн номын сан болон магистр, докторын уншлагын хэрэгцээнд зориулж 233 ширхэг ном сурах бичиг, 106 ширхэг сэтгүүл бэлэглэлээ. Ханнс Зайделийн Сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга, проф. доктор (Sc.D.) Ц. Сарантуяа ном, сурах бичгүүдийг МУИС-ийн ХЗС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор (Ph.D.) А.Бямбажаргалд хүлээлгэн өглөө.