Зар мэдээ

НЭЗТ-ийн магистрант, докторантуудын анхааралд

2018 оны 03 сарын 06

Магистрантуудын анхааралд

Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн 2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд хийх докторант, магистрантуудын эрдэм шинжилгээний их семинар 2018 оны 03-р сарын 30-ны  өдрийн 11.00 цагаас, 2018 оны 4-р сарын 27- ний 11.00 цагаас Эрдмийн тэнхимд тус тус 2 удаа хийх болсныг мэдэгдье.  

Оролцох докторант, магистрантууд 2018 оны 3-р сарын 28-ний дотор тэнхимд мэдэгдэж, илтгэлийн сэдвээ тэнхимд (Т. Отгонжаргал 99988555 ажлын цагаар) бүртгүүлнэ үү. Ялангуяа эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцоогүй дутуу магистрантууд илтгэл тавьж оролцох ёстой болно.

Жич: Хэрэв илтгэл тавиагүй бол урьдчилсан хамгаалалтанд оруулах боломжгүйг анхаарна уу.

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ