Мэдээ мэдээлэл

МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургуулийн оюутнууд БНСУ-ын Күүкмин Их Сургуулийн урилгаар "солонгосын эрх зүйн түүх, соёлтой танилцах" зуны сургалтад амжилттай хамрагдлаа.

2018 оны 09 сарын 04

МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Баяр, Солонгосын эрх зүйн төвийн багш М.Сарантуяа болон Хууль зүйн сургуулийн 4 дүгээр түвшний 10 оюутан БНСУ-ын Күүкмин Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн урилгаар "Сологосын эрх зүйн түүх, соёлтой танилцах" сургалтад амжилттай хамрагдлаа.