Зар мэдээ

ЗАРЛАЛ

2017 оны 03 сарын 06

ЗАРЛАЛ

Магистрантуудын анхааралд

Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн 2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд хийх магистрантуудын эрдэм шинжилгээний их семинар 2017 оны 03-р сарын 17-ны  өдрийн 11.00 цагаас, 2017 оны 4-р сарын 14- ний 11.00 цагаас Эрдмийн тэнхимд тус тус 2 удаа хийх болсныг мэдэгдье.   

Оролцох докторант, магистрантууд 2017 оны 3-р сарын 15-ны дотор урьдчилж сургалтын алба болон тэнхимд мэдэгдэж, илтгэлийн сэдвээ тэнхимд (Т. Отгонжаргал 99988555 ажлын цагаар) бүртгүүлнэ үү. Ялангуяа эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцоогүй дутуу магистрантууд илтгэл тавьж оролцох ёстой.

Жич: Хэрэв илтгэл тавиагүй бол урьдчилсан хамгаалалтанд оруулах боломжгүйг анхаарна уу.

 

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ