Зар мэдээ

ЗАРЛАЛ

2017 оны 03 сарын 27

Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын диплом хамгаалалт доорх хуваарийн дагуу МУИС-ХЗС-ийн Эрдмийн танхимд болохыг мэдэгдье.

Магистрын диплом хамгаалалт 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 10.00 цагт;

Бакалаврын диплом хамгаалалт 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 10 цагт

Жич: 3 хоногийн өмнө урьдчилж сэдвээ тэнхимд бүртгүүлсэн байх ёстой.

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ