Зар мэдээ

ЗАР (ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ)

2017 оны 04 сарын 16

1. Хувийн эрх зүйн тэнхимийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний их семинарын хэлэлцүүлгийг 2017-04-18-ны өдрийн 11:00 цагаас "Эрдмийн танхим"-д  хийх болсныг мэдэгдье.

2. Хувийн эрх зүйн тэнхимийн  хичээл танилцуулах өдөрлөг 2017-04-21-ний өдөр 11:00-14:50 цагийн хооронд "Эрдмийн танхим"-д явагдах болно.

3. Магистрантын судалгааны ажлын урьдчилсан хамгаалалт  2017-04-21-ний өдрийн 15:00 цагаас "Эрдмийн танхим"-д болно.

4.Бакалаврын төгсөх ангийн оюутнуудын анхааралд: Хувийн эрх зүйн чиглэлээр бакалаврын дипломын ажлын сонгон авсан оюутнуудын урьдчилсан хамгаалалт 2017-05-03-ны өдрийн  14:30-17:30  цагийн хооронд  болох болсныг мэдэгдье.

Холбоо барих утас: 88010985

ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ