Эрдэм шинжилгээ

МУИС ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЦУВРАЛ №2

СЭДЭВ: ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БА ХҮНИЙ ЭРХ

МУИС ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЦУВРАЛ №1

СЭДЭВ: ЗӨРЧЛИЙН ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ: ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ УУ? ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ УУ?