Сургуулийн бүтэц

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ нь эрдэм шинжилгээ, сургалтын ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий профессоруудын төлөөллөөс бүрдсэн өөрийн удирдлагын байгууллага юм.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл дараах чиг үүрэгтэй:


МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:

Б.Амарсанаа (LL.D), Захирал, доктор, профессор

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

М.Уянга (Ph.D), Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, дэд профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

 Х.Сэлэнгэ (Ph.D), Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн зөвлөх профессор, доктор

 Д.Баярсайхан (Ph.D), Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн зөвлөх профессор, доктор

 Д.Бадам (Ph.D), Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн зөвлөх профессор, доктор

 Б.Улаанбаатар (Ph.D), Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор

 О.Мөнхсайхан (LL.D), Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн профессор, доктор