Сургуулийн бүтэц

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ нь эрдэм шинжилгээ, сургалтын ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий профессоруудын төлөөллөөс бүрдсэн өөрийн удирдлагын байгууллага юм.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл дараах чиг үүрэгтэй:


МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:

          Доктор (Ph.D), проф. Ж.Эрдэнэбулган

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

          Доктор (Ph.D), проф. А.Бямбажаргал

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

         Академич С.Нарангэрэл

         Доктор (Ph.D), проф. Д.Баярсайхан

         Доктор (Ph.D), проф. Х.Сэлэнгэ 

         Доктор (Dr.Jur), проф. Б.Тэмүүлэн

         Доктор (Ph.D), проф.  П.Одгэрэл

         Доктор (LL.D), дэд проф. Б.Амарсанаа

         Доктор (LL.D), дэд проф. О.Мөнхсайхан 

         Доктор (Ph.D), дэд проф. Д.Янжинхорлоо