Сургалт

Бакалаврын хөтөлбөр

Бакалаврын зэрэг олгох сургалтын зорилго нь бүрэн дунд боловсролтой иргэнийг нийгмийн идэвхитэй гишүүн байхад зайлшгүй шаардлагатай бүтээлч, логик сэтгэлгээтэй, санаачлагатай, шинжлэх ухаанч шийдвэр гаргадаг, нийгэм, хүмүүнлэг, байгалийн ухааны суурь мэдлэг эзэмшсэн, ёс зүйтэй, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвартай дээд боловсролтой иргэн болгон төлөвшүүлэхэд оршино.

Бакалаврын сургалт нь өдөр, их дээд (орой), эчнээ ангийн хэлбэрээр сургалт явуулдаг бөгөөд төгсөгчид эрх зүйн бакалавр зэрэгтэй төгсдөг: