Хууль, эрх зүйн зөвлөгөө

Танд хууль, эрх зүйн холбогдолтой асуудлаар зөвлөгөө, тусламж шаардлагатай байгаа бол доорх цонхонд асуулт болон өөрийн е-майл хаягаа бүрэн, зөв, тодорхой бичиж илгээнэ үү. Таны асуултад МУИС –ын Хууль зүйн сургуулийн Практик сургалтын тэнхимийн эрхлэн ажиллуулдаг: “Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх төв” хариулт өгөх болно.
Хэрэв та энэ сонголтыг идэвхижүүлвэл таны асуулт болон асуултын хариулт mongolianlaws.com сайтаар нээлттэй харагдах болно.