Элсэгч

2020 - 2021 оны хичээлийн жилийн МУИС-ийн элсэлт

2020 - 2021 оны хичээлийн жилийн МУИС-ийн элсэлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.