Эрдэм шинжилгээ

МУИС ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль нь “МУИС ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ” хэмээх мэргэжлийн форум үүсгэж буй билээ. Энэхүү форум нь хууль зүйн салбарт талгамдаж буй асуудлаар цуврал хэлбэрээр хэлэлцүүлгүүдийг хийх бөгөөд асуудлыг олон ургалч үзлийн үүднээс хөндөн ярилцах, судлаачдын байр суурийг нийгэмд хүргэх зорилгтой. Энэ хэлэлцүүлгийн анхны цурал нь энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэгдэх гэж буй “Зөрчлийн хуулийн төслийн” хүрээнд хийгдэх гэж байна. Хэлэлцүүлэгт тус хуулийн төслийг санаачлагч, төсөл боловсруулсан багийн гишүүд болон хуулийн төсөлтэй эсрэг байр суурьтай буй эрдэмтдийн оролцуулан Монголын хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүй хороотой хамтран зохион байгуулна.