Мэдээ мэдээлэл

Зарлал

Тоон мэдээ:

2207+ Оюутан, суралцагч
80+ Багш, ажилчид
6022+ Төгсөгчид
1+ Хичээлийн байр