Мэдээ мэдээлэл

Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн шинжлэх ухааны сургалтыг зохион байгуулав.

2024 оны 06 сарын 18

МУИС –ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн 2024 – 06 – 14 –нд эрдэм шинжилгээ, судалгааны арга зүйн лекцийг зохион байгуулж,  Монгол Улсын Төрийн соёрхолт, академич Р. Энхбат  “Тоглоомын онол - арга зүй” сэдвээр Хууль Зүйн Сургуулийн эрдэмтэн, судлаач багш нарт лекц уншиж, эрдэм судлал, судалгааны арга зүйд их хувь нэмрийг орууллаа.

"ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ, СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХАД ПРОКУРОРЫН ОРОЛЦОО" сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.

2024 оны 05 сарын 10

Улсын ерөнхий прокурорын газрын Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтэс, Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран "Төр, нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалахад прокурорын оролцоо" сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан зохион байгуулж байна.