Төгсөгч

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн төгсөгчид

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн төгсгөгчдийн дундаас төрөн гарсан хууль зүй судлалын нэрт эрдэмтэд, төр нийгмийн зүтгэлтнүүд, хууль сахиулах байгууллагын удирдлага, тэргүүлэх хуульчид манай сургуулийн үнэт зүйл юм.

Төгсөгчдийг төрөлх сургуультайгаа холбоотой байхад МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн төгсөгчдийн холбоо нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.