Сургуулийн бүтэц

Практик сургалтын төвийн товч танилцуулга

Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль нь 1999-2000 оны хичээлийн жилд сургалтын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх, багш нарыг сургалтын интерактив арга зүйд сургах зорилгоор Соросын сангийн дэмжлэгээр анхны хууль зүйн клиник сургалтын  төвийг “Хүмүүнлэг төв” нэртэйгээр байгуулсан.  Улмаар Монгол Улсын Их Сургуулийн Ректорын 2004 оны 03 дугаар сарын 29 –ны өдрийн 165 тоот тушаалаар “Практик сургалтын тэнхим”-ийн статустай болж, ... тушаалаар “Практик сургалтын төв” болсон. Практик сургалтын төвийн чиг үүрэг нь оюутны онолын мэдлэгийг практикт хэрэглэх дадал дүй олгох, хуульчийн мэргэжлийн болон ёс зүйн ур чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Дээрх чиг үүргийн дагуу бакалаврын түвшний оюутнуудад “Хууль зүйн клиник – 1, 2”, “Хууль зүйн үйлдвэрлэлийн дадлага” хичээлийг тус тус зохион байгуулах болон оюутны практик ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор уламжлалт “Ногоон өдөр” нээлттэй өдөрлөг, шүүхийн мэтгэлцээний “Mock Trial” тэмцээнийг Хуульчдын холбоотой хамтран зохион байгуулах, оюутнуудаа бэлтгэж амжилттай оролцуулах ажлыг уламжлал болгон мөн  аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ирсэн.

2015-2016 оны хичээлийн жилээс дээрх уламжлалт үйл ажиллагаанаас гадна шинээр магистрын түвшний оюутнуудад “Мэргэжлийн магистрын дадлага”  хичээлийн хөтөлбөр, удирдамжийг боловсруулж, цаашид уг дадлага хичээлийг хариуцан зохион байгуулахаар болсон ба хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хүрээнд “Парламент суваг телевиз”, “Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх төв”, “Нээлттэй нийгэм хүрээлэн” зэрэг байгууллагуудтай хууль зүйн нэвтрүүлэг бэлдэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, оюутан дадлагажуулах зэрэгээр хамтран ажиллаж байна.

Тус тэнхимийн анхны багшаар Р.Энхтүвшин, Ц.Цогт, А.Доржготов нар томилогдон ажиллаж байсан бол Н.Ичинхоролоо, Б.Ундрах гэх мэт практик туршлага арвин багш нар үргэлжлүүлэн ажилласан юм. Төвийн эрхлэгчээр Н.Туяа 2004 -2014 он хүртэл, хичээлийн туслах ажилтнаар үе үеийн клиник сургалтын төгсөгчид болох Д.Миеэгомбо, Ж.Мөнхтуяа, Ё.Өнөрбаяр, Д.Батболд, Ш.Одгэрэл, О.Вандандорж, Б.Бурмаа, М.Мөнхбаатар нар ажиллаж байжээ.

2015-2016 оны хичээлийн жилд  тус төв нь тэнхмийн эрхлэгч дэд профессор, Ж. Эрхэсхулан /Ph.D/, зөвлөх ахлах багш Н.Туяа, цагийн багшаар Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Ц.Цогт, Нийслэл дэх давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Э.Золзаяа, туслах ажилтан Б.Хишигжаргал нарын бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна.

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 75754400 -3508       
И-мэйл хаяг: lawclinic@num.edu.mn