Сургуулийн бүтэц

Солонгосын эрх зүйн боловсролын судалгааны төв

Солонгосын эрх зүйн боловсролын төв  /KOREAN LAW EDUCIATION CENTER/

Төвийн товч танилцуулга

2011 оны 3 сарын 11-ны өдөр БНСУ- ын Күүкмин их сургуулийн Хууль зүйн сургууль болон МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, 2011 оны 10 сард "Солонгосын эрх зүйн боловсролын төв"-ийг байгуулав. МУИС ХЗС –ийн сургалтын хөтөлбөртэй зэрэгцэн солонгосын эрх зүй болон Солонгос хэлний сургалт явуулж байна. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтарч Монголын хуульчдад Солонгосын эрх зүйн мэрэгжлийн сургалт явуулж, Монгол Солонгосын хууль зүйн мэргэжилтний форумыг үүсгэн байгуулсан.

БНСУ-ын Күүкмин их сургуулийн RTES систем Солонгос дахь хуулийн профессорын видео лекцийг томилогдсон Солонгос эрх зүйн багш тайлбарлах аргаар хичээлийг явуулж Солонгос эрх зүйн ойлголт, түүх, соёлын  ерөнхий мэдлэгтэй болно. Солонгосын эрх зүйн номын санг баяжуулж, Солонгос хэлний сургалтыг долоо хоногт 10 цаг зааж солонгос хэлний 1-6 төвшинд тэнцэх мэдлэгтэй болгох зорилготой.

 

Солонгосын эрх зүйн төвийн Багш ажилчид

Кан Гү Чол               Хууль зүйн ухааны хүндэт проф, доктор (Ph.Din Law)

Ким Чүн Гү               Хууль зүйн ухааны проф, доктор (Dr.ius)

Юү Хан Дун              Солонгос хэлний багш  /КОЙКА/

Д. Эрдэнэсүрэн        Солонгос хэлний проф, доктор (Ph.D)

М. Сарантуяа           Солонгос хэлний багш, МА

А. Дэжидмаа             Төвийн ажилтан

Б.Мөнхзул                 Төвийн ажилтан

 

Солонгосын эрх зүйн боловсролын төвийн үйл ажиллагаа

Солонгосын эрх зүйн төв нь байгуулагдсанаасаа хойш: