Сургуулийн бүтэц

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

          М.Уянга (Ph.D), Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, дэд профессор