Хурлын эмхэтгэл

"Монгол улсын хууль зүйн шинжлэх ухаан: өнөө ба ирээдүй" сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

 

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 55 жилийн ойг тохиолдуулан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр нэгдсэн хуралдаан болон нийтийн эрх зүйн, хувийн эрх зүйн салбар хуралдааны бүтцээр зохион байгууллаа.