Утасны жагсаалт

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн утасны жагсаалт

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

Нэр

Утасны дугаар

3-309

Захирал

Ж. Эрдэнэбулган
 

75754400-3500

3-309

Дэд захирал

А.Бямбажаргал

 

75754400-3520

3-204

Сургалтын албаны дарга

Б. Амарбаясгалан

312600

3-309

Захирлын туслах

Д. Булган
 

75754400-3502

2-206

Нягтлан бодогч

Ш.Төгсбаяр


 

3А-308

Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

Д. Баярсайхан

75754400-3519

3-301

Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

Б.Амарсанаа

75754400-3509

3-203

Практик сургалтын төвийн эрхлэгч

Ж.Эрхэсхулан
 

75754400-3508

3-206

Сургалтын алба /хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн/
 

Б. Баярсайхан

75754400-3518

3-206

Сургалтын алба /Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн/

 

Н. Алтанзул
 

75754400-3503

3-206 Сургалтын алба /Оюутанд үйлчлэх мэргэжилтэн/ Т.Зулбадам 11-312600

3-206

Сургалтын алба /Сургалтын технологи хариуцсан мэргэжилтэн/

Ж. Оюунбилэг

75754400-3501

3-205

Номын сан

Б. Ихтамир

75754400-3516