Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар

“Монгол улсын хууль зүйн шинжлэх: ухаан өнөө ба ирээдүй” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Монгол Улс эх орондоо дээд боловсролтой хуульч бэлтгэж эхэлсний 55 жилийн ой 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр тохиож байна. МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн үнэт зүйлс болсон үе үеийн нийт багш, ажилтан, төгсөгч болон оюутнууд Нийтийн эрх зүйн салбар хуралдаанаа “Монгол улсын хууль зүйн шинжлэх: ухаан өнөө ба ирээдүй” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа.