Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар

"ОРОС – МОНГОЛ – ХЯТАД: 21 ДҮГЭЭР ЗУУН ДАХЬ ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ" Олон улсын эрдэм шинжилгээний форум

"ОРОС – МОНГОЛ – ХЯТАД: 21 ДҮГЭЭР ЗУУН ДАХЬ ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ" Олон улсын эрдэм шинжилгээний форум дараах гурван салбар хуралдаанаар үргэлжилж байна.

1. Олон Улсын эрдэм шинжилгээний онол-практикийн VI хурал “Ази – Номхон далайн бүсийн улсуудын төр ба хуулийн тогтолцоо”
2. Олон Улсын эрдэм шинжилгээний онол-практикийн хурал“Боловсролын байгууллага дахь засаглал”
3. Олон Улсын эрдэм шинжилгээний онол-практикийн VIII хурал “Дорно дахины гадаад харилцаа: Өрнөд болон Дорнодын хоорондох торгоны зам ба эдийн засаг, соёлын харилцаа”