Багш нар

Дашдэлэг Бадам

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

326

7730-7730

badam@num.edu.mn

Боловсрол

Төгссөн сургууль, мэргэжил:

1993 онд МУИС-Хуулийн анги эрх зүйч мэргэжлээр

Заадаг хичээл

  • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/
  • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
  • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
  • Ял судлалын үндсэн асуудал
  • Ял эдлүүлэх эрх зүйн орчин үеийн асуудал
  • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол
  • тогтоомжийн хэрэглээ III
  • Эрүүгийн ялын харьцуулсан судлал
  • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Ажилласан байдал:

1994-1999 онд            МУИС, Хууль зүйн сургууль, багш

1999-2012 он              МУИС, Хууль зүйн сургууль, ахлах багш

2012 оноос                 МУИС, Хууль зүйн сургууль,  дэд профессор

Мэргэшсэн чиглэл:          

Эрүүгийн эрх зүй

Ажлын туршлага:

Улсад 27 жил үүнээс 20 жил МУИС-д ажилласан.

Гадаад хэл:

Орос, Герман