Багш нар

Мөнхсайхан Болор-Эрдэнэ

Багш

2015 - 2016 онд "Minter Ellison" Хуулийн фирмд дадлагажигч
2016 - 2017 онд Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчийн туслах
2019 оноос МУИС-ийн ХЗС-д дадлагажигч багш, багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

205

77307730

bolorerdene@num.edu.mn

Боловсрол

2011-2016 онд МУИС-ийн ХЗС- Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

2017-2019 онд БНХАУ-ын Жөжянь Их Сургууль, ХЗС-ийн Хятадын эрх зүйн магистр (LL.M)

Заадаг хичээл

 • Хууль зүйн клиник \Захиргааны эрх зүй\
 • Монгол Улсын Захиргааны эрх зүй \ерөнхий анги\

Олон улсын болон дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлэгдсэн өгүүлгүүд

 1. Улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн эрх ба өөртөө засан тохинох зарчмын уялдаа холбоо

Кремын жишээ\ (2013)

 1. Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэхээс татгалзах

үндэслэл болох нийгмийн дэг журмын тухай (2015)

 1. Эвлэрүүлэн зуучлалын онцлог, нийтийн эрх зүйд хэрэглэх нь (2015)
 2. Гадаадын этгээдтэй байгуулсан Дэд бүтцийн Концессын гэрээнүүдийн дүн

шинжилгээ (2016 – БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ)

 1. Шүүхийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойд зориулсан Шүүхийн 100

жилийн тоон хамтарсан судалгаа /шүүгчийн тоо, боловсрол, нас, хүйсний статистик, шүүхийн төсөв, хэргийн ачаалал, чанарын судалгаа/ (2016)

 1. Environmental Public Interest Litigation (Comparative Study with China and Mongolia)
 2.  
 3. Defining “Dominant Market Position” in Different Legal Jurisdictions (Comparative Study with Other Country’s Legislation) (2017)
 4. Double Taxation under Chinese Tax Law: (Comparative Study with Other Model Double

Taxation Agreement) (2018)

 1. Current Problematic Legal Issues related to the International Investment Law (An

Appellate Body for International Investment Disputes and Jurisdiction of the Arbitration) (2018)

 1. Arbitration in Administrative Contracts: Chinese Administrative Litigation Law

(Comparative Study with Other Country’s Administrative Law) (2019)

 1. Олон улсын хүрээлэн буй орчны эрх зүй ба төрийн засаглах эрхийн харилцаа

хамаарал (БНХАУ болон Монгол Улс) (2019 – МАГИСТРЫН ДИПЛОМЫН

АЖИЛ)

国际环境法与东道国规范公共福利的权利之间的平衡 (中国与蒙古的比较)

The balance between international environmental law and the host state’s right to regulate

for public welfare (China and Mongolia)

 

Ном сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүлэг

1. Япон Улсын Жайка төсөл, “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төсөл”,

Улаанбаатар хот, 2014, 106-р хуудас “Эвлэрүүлэн зуучлал дахь эвлэрлийн гэрээний

хөгжил, хандлага”

2. “Үндэсний арбитр” сэтгүүл, Монголын Үндэсний болон Олон Улсын Арбитр,

Улаанбаатар хот, 2015 он, “Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх,

биелүүлэхээс татгалзах үндэслэл болох нийгмийн дэг журмын тухай”

3. “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүл, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Улаанбаатар хот, 2016 оны 3-

р хэвлэл, 132-р хуудас “Хүний эрх, эрх чөлөө ба нийгмийн хэв журам”

4. “Эрх зүй” сэтгүүл, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Улаанбаатар

хот, 2016 он, “Гадаад Улсын арбитрын шийдвэрийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх арга

зам, тулгамдсан асуудал”

5. Free Zone In Mongolia (A Paper for “Free Trade Areas and Law/Governance:

International and National Experience” Book, 2017, Zhejiang University, China)

6. “Эрх зүй” сэтгүүл, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Улаанбаатар

хот, 2019 он, “Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Хууль зүйн клиник боловсрол –

үүсэл, хөгжил, шинэчлэл”

7. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Улаанбаатар хот, 2020

он, “Гадаад улсын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэхээс татгалзах

үндэслэл болох нийгмийн дэг журмын тухай /Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон

Монгол Улсын хууль тогтоомжийн харьцуулалт/”

8. “Rule of Law” magazine, National Institute of Law, Ulaanbaatar, 2021, “Public ordre

notion on the International Environmental law”