Багш нар

Дамба Ганхүрэл

Багш

2020-2021 онд      МУИС-ийн ХЗС-д дадлагажигч багш

2021 оноос           МУИС-ийн ХЗС-д багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

204

77307730

gankhurel@num.edu.mn

Боловсрол

2012-2017 онд МУИС-ийн ХЗС- Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

2018-2020 онд Чүо Их сургууль - Хууль зүйн магистр (LL.M)

2021 оноос Нагояагийн Их сургуулийн хууль зүйн докторант

Заадаг хичээл

  • Хүний эрх ерөнхий суурь
  • Иргэний эрх зүй /Ерөнхий анги/
  • Иргэний эрх зүй /Тусгай анги/
  • Гэм хорын эрх зүй

Ганхүрэл нь 2017 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрх зүйн өдрийн хөтөлбөр, мөн Нагояа их сургуулийн Японы эрх зүйн хөтөлбөрт мөн давхар хамрагдан, тус сургуулийг эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2018 онд Японы Чүо их сургуулийн хууль зүйн судалгааны магистрын хөтөлбөрт дэвшин суралцсан. 2020 онд “МУ-ын Иргэний хууль дах худалдах худалдан авах гэрээний доголдлын асуудал (Худалдан авагчийн шалгах, мэдэгдэх үүргийн голлон авч үзэх нь)” сэдвээр магистрын судалгааны ажил бичин хамгаалж, хууль зүйн магистрын зэрэгтэй тус сургуулийг төгссөн. Тус жилдээ МУИС-ХЗС-д багшаар ажиллахаар Монголд буцаж ирсэн. Одоогоор, МУИС-ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд иргэний эрх зүйн чиглэлээр багшилж байгаа бөгөөд, үүргийн эрх зүй, өмчийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй, гэм хорын эрх зүйгээр мэргэшин тогтмол судалгаа явуулж байна.