Багш нар

Одонхүү Мөнхсайхан

Доктор (LL.D)., Профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3А байр

Боловсрол

2008-2011 онд                  

Хууль зүйн доктор (харьцуулсан эрх зүй), Нагояа Их сургууль - Хууль зүйн сургууль, Япон

Докторын ажлын сэдэв: “Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation [Монгол Улс дахь үндсэн эрхийн хамгаалалтыг сайжруулах нь: үндсэн хуулийн хяналт ба тайлбар]” (Англи хэл дээр, 2008 оны 10 сар - 2011 оны 9 сар)

 
2006-2009 онд                  

Хууль зүйн магистр (харьцуулсан эрх зүй), Нагояа Их сургууль - Хууль зүйн сургууль, Япон

Магистрын ажлын сэдэв: “To Improve Constitutional Reasoning as a Means to Strengthen Constitutionalism in Mongolia [Монгол Улс дахь үндсэн хуулийн үндэслэгээг сайжруулах замаар үндсэн хуульт ёсыг бэхжүүлэх нь]” (Англи хэл дээр, 2006 оны 10 сар - 2008 оны 9 сар)

2000-2005 онд                  

Хууль зүйн бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль - Хууль зүйн сургууль

Бакалаврын ажлын сэдэв: “Харьцуулсан эрх зүйн арга” (2000 оны 9 сар - 2005 оны 6 сар)

 

Заадаг хичээл

 • Хууль зүйн мэргэжлийн ёс зүй
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)
 • Хууль зүйн анализ, судалгаа, бичлэг
 • Эрх зүйн хэм хэмжээ үр нөлөөг судлах арга зүй
 • Улс төр, эрх зүйн онол
 • Үндсэн эрх, түүнийг хамгаалах механизм
 • Хүний эрх (ахисан түвшин)
 • Шударга ёсны онол
 • Эрх зүй судлал, онол, философи
 • Сонгуулийн эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн хяналтын харьцуулсан судалгаа
 • Үндсэн хууль тайлбарлах арга
 • Хууль зүйн техник

 

 

Ажилласан байдал:

2015 оноос                           МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Нийтийн эрх зүйн тэнхимд Дэд профессор

2013 оноос                           МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Эрх зүй судлалын тэхимд Дэд профессор

2005 оноос                           МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Эрх зүй, төрийн онол, түүхийн тэнхимд туслах ажилтан

 

Мэргэшсэн чиглэл:

Үндсэн хуулийн эрх зүй

Эрх зүйн болон улс төрийн онол, философи

Шүүх судлал

 

Ажлын туршлага:

Жорж Вашингтон Их сургууль - Хууль зүйн сургууль, Вашингтон, Д.С., АНУ (2012 оны 8 сар - 2013 оны 8 сар)

Зочин судлаач

Вашингтоны Их сургууль - Хууль зүйн сургууль, Сиаттл, Вашингтон, АНУ (2011 оны 12 сар - 2012 оны 7 сар)

Зочин судлаач

Нагояа Их сургууль - Хууль зүйн сургууль, Нагояа, Япон (2011 оны 10-11 сар)

Гадаад судлаач

Гадаад хэл: 

Англи, Япон