Багш нар

Батаа Тэмүүлэн

Доктор (Dr.Jur)., Дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

306

7730-7730

temuulen@num.edu.mn

Боловсрол

1995 онд МУИС-ийн  ХЗДС-ийг сургуулийг Бакалаврыг эрх зүйч мэргэжлээр

1997 онд МУИС-ийн  ХЗС-ийг эрх зүйн  магистр

1999 онд ХБНГУ-ын Байротын их сургуульд, хууль зүйн магистр

2006 онд ХБНГУ-ын Байротын их сургуульд, хууль зүйн доктор

Заадаг хичээл

 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Иргэний эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Эдийн засгийн хувийн эрх зүй
 • Амины эрхийн эрх зүйн зохицуулалтын үндсэн асуудал
 • Гэрээний төсөл боловсруулах аргачлал, гэрээ байгуулах арга, тактик
 • Хувийн эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх онол, арга зүй
 • Эдийн бус баялгийн эрх зүй дэх лицензийн гүйцэтгэх чиг үүрэг, ач холбогдол
 • Гэрээний төсөл боловсруулах, хэлэлцээр хийх аргачлал
 • Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэглээний анализ

Эрдмийн зэрэг, цол:   Хууль зүйн ухааны доктор (Dr.Jur)

Ажилласан байдал:

1996-1997 онд           УИХ-ын гишүүний туслах

1997  оноос                МУИС, ХЗС-ийн ИЭЗТ-д багш

2000-2002 онд           МУИС-ийн ХЗС-ийн ИЭЗТ-д ахлах багш

2006-2012 онд           МУИС-ийн ХЗС-ийн ИЭЗТ-д дэд профессор

2012 оноос                 МУИС-ийн ХЗС-ийн ИЭЗТ-д профессор

2013-2014 онд           МУИС, ХЗС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

2014-2015 онд           МУИС-ийн ХЗС-ын захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

2015 оноос                 МУИС-ийн ХЗС-ийн ХЭЗТ-д профессор   

2018 оноос               МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн ХЭЗТ-д дэд профессор

Мэргэшсэн чиглэл: 

Хувийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй

Гадаад хэл:  

Орос, Герман, Англи