Багш нар

Авирмэд Дугармаа

Зөвлөх ахлах багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

316

7730-7730

dugarmaa@num.edu.mn

Боловсрол

1978 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль

1984 онд ОХУ-ын Иваново хотын УИС-ийн хуулийн факультетыг төгсөж, хуульч мэргэжлээр төгссөн

1995 онд ТЗҮХИ-ийг Төрийн удирдлагын менежерээр төгссөн.

Заадаг хичээл

  • Монгол улсын Иргэний процессын эрх зүй
  • Гэр бүлийн эрх зүй
  • Иргэний процессын эрх зүй дэх нотолгооны онол, арга зүй
  • Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй

Эрдмийн зэрэг, цол:  

Хууль зүйн ухааны магистр

Ажилласан байдал:

1984-1991 онуудад Сүхбаатар аймгийн ХЗЗӨГ-т эрхлэгч

1991-1995 онд Хэнтий аймгийн Засаг даргын хуулийн зөвлөгч

1995-1998 онд Ардын банкны эрх зүйн үйлчилгээний хэлтсийн захирал,

СББ-ны хуулийн зөвлөгч

Мэргэшсэн чиглэл:

Иргэний эрх зүй, Гэр бүлийн эрх, ИХШХШЭЗ, ИХШШГ-ийн эрх зүй

Ажлын туршлага

 Багшлах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх.

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх

Гадаад  хэл: 

Орос хэл

  1. Гэр бүлийн эрх зүй, 2018