Багш нар

Бямбажав Улаанбаатар

Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D.), дэд профессор

2021 оноос                МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

2011 оноос                МУИС-ийн Ёс зүйн ерөнхий нарийн бичгийн дарга

1995 оноос                МУИС-ийн ХЗС-д багш, ахлах багш, дэд профессор

1999 -2003 онд         МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

 

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

325

7730-7730 (3501)

ub@num.edu.mn

Боловсрол

1989 онд 10 жилийн 14 дүгээр дунд сургууль

1989-1995 онд МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургууль – Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

1995-1997 онд МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургууль – Хууль зүйн магистр (LL.M)

2018 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль – Хууль зүйн доктор (Ph.D)

Заадаг хичээл

  • Иргэний эрх зүй /Ерөнхий, тусгай анги/
  • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ 1, 2, 3
  • Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн эрх зүй
  • Өв залгамжлалын эрх зүй

Бямбажавын Улаанбаатар нь МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр 1995 онд төгссөнөөс хойш эдүгээ хүртэл тасралтгүй ажиллаж байна. Иргэний эрх зүй, өв залгамжлалын эрх зүйн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийдэг. Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр 1997 оноос хойш, МҮХАТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитрын арбитрчаар 2011 оноос хойш ажиллаж байна. 

  1. “Өмчлөх эрхийг хязгаарлах эрх зүйн зохицуулалт” өгүүлэл. МУИС-Хууль Зүйн Сургуулиас эрхлэн гаргадаг  “Эрх зүй” сэтгүүл № 1(28) 2014 он.
  2. Монголын төр эрх зүй сэтгүүл. 2014 он 09 сарын дугаарт “Өмчлөх эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл.
  3. “Өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох  хэрэгцээ, шаардлага, хэтийн төлөв” өгүүлэл. Эрх зүй сэтгүүл. 2016 оны 6 дугаар сарын II дахь хэвлэл.
  4. Б.Улаанбаатар, “Гэрээслэлээр өв залгамжлалын эрх зүйн шинэчлэлт, хэтийн төлөв”, “Шүүх эрх мэдэл” Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл, сэтгүүл, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Монгол, 2018 №1
  5. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и практики: общество, здравоохранение, политика и экономика», volume number: 1 сэтгүүлд “MAIN PROBLEMS OF SUCCESSION RIGHT IN MONGOLIA: THEORY AND PRACTICE” өгүүлэл. 2017 он.