Багш нар

Бямбажав Улаанбаатар

Доктор (Ph.D.), Дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

325

7730-7730

ub@num.edu.mn

Боловсрол

1989-1990 он -  МУИС-Зөвлөлтийн инженерийн бэлтгэл, Орос хэлний бэлтгэл

1990-1995 он – МУИС-ийн ХЗС, бакалаврын зэрэг

1995-1997он – МУИС-ийн ХЗС, Хууль зүйн шинжлэх ухааны магистр

2000-2018он- МУИС-ийн ХЗС, Хууль зүйн ухааны доктор

Заадаг хичээл

  1. “Өмчлөх эрхийг хязгаарлах эрх зүйн зохицуулалт” өгүүлэл. МУИС-Хууль Зүйн Сургуулиас эрхлэн гаргадаг  “Эрх зүй” сэтгүүл № 1(28) 2014 он.
  2. Монголын төр эрх зүй сэтгүүл. 2014 он 09 сарын дугаарт “Өмчлөх эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл.
  3. “Өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох  хэрэгцээ, шаардлага, хэтийн төлөв” өгүүлэл. Эрх зүй сэтгүүл. 2016 оны 6 дугаар сарын II дахь хэвлэл.
  4. Б.Улаанбаатар, “Гэрээслэлээр өв залгамжлалын эрх зүйн шинэчлэлт, хэтийн төлөв”, “Шүүх эрх мэдэл” Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл, сэтгүүл, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Монгол, 2018 №1
  5. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и практики: общество, здравоохранение, политика и экономика», volume number: 1 сэтгүүлд “MAIN PROBLEMS OF SUCCESSION RIGHT IN MONGOLIA: THEORY AND PRACTICE” өгүүлэл. 2017 он.