Багш нар

Дагвадорж Энхзул

Ахлах багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

322

7730-7730

enkhzul@num.edu.mn

Боловсрол

1998 онд  МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, эрх зүйч, бакалавр

1997 онд МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Дээд Сургууль, герман хэлний хэлмэрч, бакалавр

2002 онд ХБНГУ-ын Мюнхений Их Сургууль, хууль зүйн ухааны магистр (LL.M)

2009 оноос МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, докторантур

Заадаг хичээл

 • Иргэний эрх зүй ерөнхий анги
 • Иргэний эрх зүй тусгай анги
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Дампуурлын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй
 • Өмчийн эрх зүй

Мэргэжил:

эрх зүйч, хуульч

Мэргэшсэн чиглэл:

Бизнесийн эрх зүй, иргэний эрх зүй

Ажлын туршлага:

1998 онд                      Монголын Хөрөнгийн  Бирж, Тамгын албанд ажилтан

2002 оноос                  МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд багш, ахлах багш

2003-2008 онд             Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт төслийн ажилтан         

2011-2012 онд             “И Эл Би Партнерс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

2013-2014 онд             Монгол Улсын ХЗЯ, Хууль зүйн сайдын зөвлөх

2015 оноос                  Өмгөөллийн “И Эл Би Партнерс” ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа:

2003-2013 он                Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

2015 оноос:                  Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Гадаад хэл:

Герман, англи хэл

Хувийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш Дагвадоржийн Энхзулын

бүтээлийн жагсаалт:

 

Бүтээлийн нэр

Огноо

 1.  

“Иргэний эрх зүй-ерөнхий анги” сурах бичиг

хамтран зохиогч

2010 он

Улаанбаатар хот

2,

“Иргэний эрх зүйн 40 бодлого” бодлогын хураамж,

 

2009 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Иргэний эрх зүй-ерөнхий анги” сурах бичиг, 2 дах хэвлэл,

хамтран зохиогч

2013 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Иргэний эрх зүйн 40 бодлого” бодлогын хураамж, 2 дах хэвлэл

2013 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүй” бодлогын хураамж

2013 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Иргэний хууль: шинэлэг зохицуулалт, гарын авлага

хамтран зохиогч

2003 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Хууль зүйн бодлого бодох аргачлал, гарын авлага

хамтран зохиогч

2008 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Хууль зүйн бодлого бодох аргачлал, гарын авлага

хамтран зохиогч

2009 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Хууль зүйн бодлого бодох аргачлал, гарын авлага

хамтран зохиогч

2010 он, Улаанбаатар хот

 1.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй”, гарын авлага

хамтран боловсруулсан

2005 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй”, гарын авлага

хамтран боловсруулсан

2006 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Гэр бүлийн эд хөрөнгийн ба өв залгамжлалын эрх зүй” гарын авлага

хамтран боловсруулсан

2005 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй”, сургалтын материал

хамтран боловсруулсан

2007 он  Улаанбаатар хот

 1.  

“Бэлгийн мөлжлөгт ашиглагдсан охидтой ажиллах цагдаагийн алба хаагчдад зориулсан гарын авлага” хамран зохиогч

2005 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Бизнесийн эрх чөлөө” сэдэвт илтгэл

Нээлттэй академийн веб хуудсанд байрлуулсан

2006 он

Улаанбаатар хот

 1.  

ХБНГУ-ын Ханнс Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсролын академи”-ийн захиалгаар ИХШХШТХ-ийн зарим зүйл заалтын хүрээнд шинжлэх ухааны тайлбарыг бичиж тус сангаас эрхлэн гаргадаг сэтгүүлд хэвлүүлсэн

2012 он

Улаанбаатар хот

 1.  

Улсын Дээд Шүүхээс зохион байгуулсан “Иргэний хууль дахь эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүйн зохицуулалт” сэдвийн дор 2009 онд зохион байгуулсан хуралд “Бусдын өмчлөх эрхийг хязгаарлах” сэдвээр илтгэл тавьсан.

2009 он

Улаанбаатар хот

 1.  

2010 оны 4-р сард Улсын Дээд Шүүхтэй хамтран зохион байгуулсан эрдэм, шинжилгээний хуралд зориулан “Хуулийн этгээд үйл ажиллагааныхаа үндсэн зарчмыг зөрчиж хийсэн хэлцэл, хуурч мэхэлж, хүч хэрэглэж хийсэн хэлцэл” сэдвээр илтгэл бэлтгэж хэлэлцүүлсэн.

2010 он

Улаанбаатар хот

 1.  

Монгол Улс дахь насанд хүрээгүй хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо” сэдэвт илтгэлийг 2009 онд ХБНГУ-ын Фрайбург хотын Макс Планкын институтээс зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэсэн.

2009 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг МУИС-ийн ХЗС-иас эрхлэн гаргадаг “Эрх зүй” сэтгүүлийн 2013 оны дугаар 3 (25)-т  хэвлүүлсэн.

2013 он

Улаанбаатар хот

 1.  

Дэлхийн банкны   төслийн даалгавраар боловсруулсан “Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүй” гарын авлага

2013 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг шинэчлэн найруулах шаардлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2014 оны цуврал 3 (49)-т хэвлүүлсэн.

2014 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг МУИС-ийн ХЗС-иас эрхлэн гаргадаг “Эрх зүй” сэтгүүлийн 2013 оны № 3 (26)-т  хэвлүүлсэн.

2013 он Улаанбаатар хот

 1.  

“Хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг МУИС-ийн ХЗС-иас эрхлэн гаргадаг “Эрх зүй” сэтгүүлийн 2013 оны № 3 (29)-т  хэвлүүлсэн.

2013 он

Улаанбаатар хот

 1.  

“Franchising and Branding” сэтгүүлийн 003 дугаарын экспертийн буланд “Гэрээний тухай ойлголт” сэдвээр ярилцлага өгсөн.

2013 он

 1.  

МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний их семинарт “”Хамтран ажиллах гэрээний дагуу байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага (нэгдэл)-ын

эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн.

2015 он

 1.  

МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний их семинарт “Хамтран ажиллах гэрээний дагуу байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын удирдлага, төлөөлөл” сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн. 

 

2016 он

 1.  

“Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ: Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгосон зээлийн гэрээний маргаан” шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээг Шүүх эрх мэдэл сэтгүүлийн 2015 оны 4 дэх дугаарт хэвлүүлсэн.

2015 он