Багш нар

Дагвадорж Энхзул

Ахлах багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

322

7730-7730

enkhzul@num.edu.mn

Боловсрол

1993-1997 онд Герман хэлний орчуулагч (Монгол Улсын Их Сургууль, Гадаад хэл, соёлын сургууль)

1993-1998 онд  МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, эрх зүйч, бакалавр

1997 онд МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Дээд Сургууль, герман хэлний хэлмэрч, бакалавр

2000-2002 он Хууль зүйн ухааны магистр 

2002 онд ХБНГУ-ын Мюнхений Их Сургууль, хууль зүйн ухааны магистр (LL.M)

2009 оноос МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, докторантур

Заадаг хичээл

 • Иргэний эрх зүй ерөнхий анги
 • Иргэний эрх зүй тусгай анги
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Дампуурлын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй
 • Өмчийн эрх зүй

Мэргэжил:

эрх зүйч, хуульч

Мэргэшсэн чиглэл:

Бизнесийн эрх зүй, иргэний эрх зүй

Ажлын туршлага:

1998 онд                      Монголын Хөрөнгийн  Бирж, Тамгын албанд ажилтан

2002 оноос                  МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд багш, ахлах багш

2003-2008 онд             Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт төслийн ажилтан         

2011-2012 онд             “И Эл Би Партнерс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

2013-2014 онд             Монгол Улсын ХЗЯ, Хууль зүйн сайдын зөвлөх

2015 оноос                  Өмгөөллийн “И Эл Би Партнерс” ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа:

2003-2013 он                Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

2015 оноос:                  Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Гадаад хэл:

Герман, англи хэл

 1. Д.Энхзул, О.Майцэцэг, “Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт  хийсэн  дүн шинжилгээ: Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгосон зээлийн гэрээний маргаан”, “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүл, 2015 оны №4, 69-78 дахь тал.
 2. Д.Энхзул, “Хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага (нэгдэл) ба түүний гишүүний эрх, үүргийн талаарх зарим асуудал”, “Эрх зүй” сэтгүүл, 2015 оны №2 (32), 56-63 дахь тал.
 3. Хамтран зохиогчид, “Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж 2014, 2015 он” гарын авлага, 2015 он.
 4. Д.Энхзул ”Хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага-хамтран ажиллах гэрээний дагуу байгуулагдах нэгдлийн эрх зүйн зарим асуудлын тухайд”, МУИС-ийн ХЗС-ийн 55 жилийн ойд зориулан зохион байгуулсан Монгол Улсын Хууль зүйн шинжлэх ухаан: Өнөө ба ирээдүй сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 261-268 дахь тал, 2015 он.
 5. Д.Энхзул “Хувийн эрх зүйн байгууллагын хэлбэрийн талаарх зарим асуудал”, “Эрх зүй” сэтгүүл, 2017 оны №1
 6. П.Цэцгээ, Г.Алтанчимэг, Н.Батчимэг, Д.Энхзул, “Зээлдүүлэгчийн эрх” гарын авлага, 2 дахь хэвлэл, 2017 он.
 7. Д.Энхзул, “Хамтран ажиллах гэрээний дагуу байгуулагдах иргэний эрх зүйн нийгэмлэгийн талаарх ХБНГУ-ын эрх зүйн зохицуулалт, шүүхийн практикийн зарим асуудал”, “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлийн №1 дугаар, 87-97 дахь тал.
 8. “Хэлцлийг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулахтай холбогдон гарсан шүүхийн шийдвэрт хийсэн судалгаа”(судалгааны тайлан хэвлэгдсэн), 2017 он.
 9. Герман хэлнээс орчуулагдсан “Эрх зүйн онол” сурах бичгийг хамтран хянан тохиолдуулсан, 2017 он.
 10. Герман хэлнээс орчуулагдсан “Гэм хорын эрх зүй” сурах бичгийг хянан тохиолдуулсан, 2017 он.     
 11. Д.Энхзул, “Монгол Улс дахь дампуурлын эрх зүйн зохицуулалт: өнөөгийн байдал, анхаарах асуудлууд” сэдэвт илтгэл, “Монгол Улс, Япон Улсын хууль тогтоомжийн хөгжил: Худалдаа (арилжаа)-ны эрх зүй” илтгэлийн эмхэтгэлд хэвлэгдсэн, 2018 он.
 12. “Иргэний эрх зүй-ерөнхий анги” сурах бичиг хамтран зохиогч, 2010 он
 13. “Иргэний эрх зүйн 40 бодлого” бодлогын хураамж, 2009 он
 14. “Иргэний эрх зүй-ерөнхий анги” сурах бичиг, 2 дах хэвлэл, хамтран зохиогч, 2013 он
 15. “Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүй” бодлогын хураамж, 2013 он 
 16. “Иргэний хууль: шинэлэг зохицуулалт, гарын авлага - хамтран зохиогч, 2003 он
 17. “Хууль зүйн бодлого бодох аргачлал, гарын авлага - хамтран зохиогч, 2008 он
 18. “Хууль зүйн бодлого бодох аргачлал, гарын авлага - хамтран зохиогч, 2009, 2010 он 
 19. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй”, гарын авлага - хамтран боловсруулсан, 2005,2006, 2007 он 
 20. “Гэр бүлийн эд хөрөнгийн ба өв залгамжлалын эрх зүй” гарын авлага- хамтран боловсруулсан, 2005 он 
 21. “Бэлгийн мөлжлөгт ашиглагдсан охидтой ажиллах цагдаагийн алба хаагчдад зориулсан гарын авлага” - хамран зохиогч, 2005 он 
 22. “Бизнесийн эрх чөлөө” сэдэвт илтгэл - Нээлттэй академийн веб хуудсанд байрлуулсан, 2006 он
 23. ХБНГУ-ын Ханнс Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсролын академи”-ийн захиалгаар ИХШХШТХ-ийн зарим зүйл заалтын хүрээнд шинжлэх ухааны тайлбарыг бичиж тус сангаас эрхлэн гаргадаг сэтгүүлд хэвлүүлсэн, 2012 он
 24. Улсын Дээд Шүүхээс зохион байгуулсан “Иргэний хууль дахь эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүйн зохицуулалт” сэдвийн дор 2009 онд зохион байгуулсан хуралд “Бусдын өмчлөх эрхийг хязгаарлах” сэдвээр илтгэл тавьсан. 2009 он
 25. 2010 оны 4-р сард Улсын Дээд Шүүхтэй хамтран зохион байгуулсан эрдэм, шинжилгээний хуралд зориулан “Хуулийн этгээд үйл ажиллагааныхаа үндсэн зарчмыг зөрчиж хийсэн хэлцэл, хуурч мэхэлж, хүч хэрэглэж хийсэн хэлцэл” сэдвээр илтгэл бэлтгэж хэлэлцүүлсэн. 2010 он
 26. Монгол Улс дахь насанд хүрээгүй хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо” сэдэвт илтгэлийг 2009 онд ХБНГУ-ын Фрайбург хотын Макс Планкын институтээс зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэсэн. 2009 он

 27. “Хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг МУИС-ийн ХЗС-иас эрхлэн гаргадаг “Эрх зүй” сэтгүүлийн 2013 оны дугаар 3 (25)-т  хэвлүүлсэн.2013 он

 28. Дэлхийн банкны   төслийн даалгавраар боловсруулсан “Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүй” гарын авлага 2013 он

 29. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг шинэчлэн найруулах шаардлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2014 оны цуврал 3 (49)-т хэвлүүлсэн. 2014 он

 30. “Хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр байгуулагдах хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг МУИС-ийн ХЗС-иас эрхлэн гаргадаг “Эрх зүй” сэтгүүлийн 2013 оны № 3 (26)-т  хэвлүүлсэн. 2013 он