Багш нар

Дамбадаржаа Янжинхорлоо

Доктор (Ph.D)., гэрээт дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

325

7730-7730

yanjinkhorloo@num.edu.mn

Боловсрол

Төгссөн сургууль, мэргэжил:  

1995 онд                      МУИС-ийн ХЗДС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр 

1995-1996 онд            МУИС-ийн ХЗС магистрантур

1998 онд                     ХБНГУ-ын Людвиг Максимилиан хааны нэрэмжит Мюнхений Их Сургуулийг хууль зүйн магистр  

2000-2015 онд            МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторантур, хууль зүйн доктор

Заадаг хичээл

 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III

Ажилласан байдал:  

1995-1996 онд            Голомт банкинд хуульч

1999 оноос                 МУИС-ХЗС-д багш  

Мэргэшсэн чиглэл:

Иргэний эрх зүй, банкны эрх зүй, арбитр, нотариат 

Ажлын туршлага:

2003 оноос                 МҮХАҮТ-ын арбитрын арбитрч 

2004 оноос                 МӨХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч 

2004-2011                   Монголын нотариатчдын танхимын гишүүн, нотариатч, МНТ-ын Удирдах Зөвлөлийн гишүүн  

2003 оноос                 Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

2015 онд Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, 2011 онд Нотариатын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Гадаад хэл:

Герман, орос, англи хэлний зохих мэдлэг     

 1. Yanjinkhorloo Dambadarjaa Yasuhiro Minowa A Study of Mortgage Legal System in Mongolia, Fukuoka University Review of Law Vol.LXIII  No.III  /No.224/ December 2017
 2. The some challenging issues in immovable property law of Mongolia, ILKAM real estate law review 16/2018
 3. Сравнение правового регулирования залога недвижимого имущества в Монголии и России, EURASIA statum et legem VI/2016
 4. Legal Regulations of Mongolia on Immovable Property Pledge and some actual issues, Kookmin Law Review VI/2016
 5. Эрх зүйн шинэчлэл: Төрийн болн мэргэжлийн байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулах нь “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн харилцаа ба нотариатын үйлчилгээ”, Хуульч News сэтгүүл тусгай дугаар 2015-10
 6. “Иргэний хууль ба Газрын тухай хууль тогтоомжийн уялдаа холбоо, харилцан хамаарлын асуудал”, ”Эрх зүй” сэтгүүл 2015/1
 7. “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн харилцааны зохицуулалт ба ёс суртахууны харилцаа, СЭЗДС, “Бизнесийн харилцаа ба ёс суртахуун” хурлын илтгэлийн эмхтгэл
 8. ”Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйд Үндсэн хуулийн цэцийн гаргасан шийдвэрийг хувийн эрх зүйн үүднээс дүгнэхэд”, МУИС-ийн ХЗС-ийн 55 жилийн ойн “МУИС-ийн хууль зүйн шинжлэх ухааны өнөө ба ирээдүй” хурлын эмхтгэл
 9. “Барьцаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргаас өмчийн эрхийн төрөл болох нь”, “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүл 2016/4
 10. Ипотек гэж юу болох ба газартай ямар хамааралтай болох талаар 2016/01/40
 11. Шүүхэд хандах эрх газрын хувьд хэвээр үлдэх нь зөв үү?, “Өмгөөлөгч” сэтгүүл 2016-11 /70/
 12. Өвийн эрх зүйн зарим асуудал, Өмгөөлөгч сэтгүүл2018-24  /83/
 13. Хууль зүйн салбарт нотариат мэргэжлийн гүйцэтгэх үүрэг, Нотариатын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 2018-10