Багш нар

Энх-Амгалан Байгал

Доктор (Ph.D.), Дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

327

7730-7730

baigal_e@num.edu.mn

Боловсрол

1996-2000-  МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, Олон улсын эрх зүйч

2000-2002- МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль,  Хууль Зүйн магистр

2005-2006- ХБНГУ-ын Байройтын Их Сургуулийн магистр

2007-2018- МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн докторант

Заадаг хичээл

 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын хувийн эрх зүйн гэрээний хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Олон улсын гэр бүл, өв залгамжлалын эрх зүй

Эрдмийн зэрэг, цол:

 Хууль зүйн ухааны магистр

Ажилласан байдал:

2018 оноос МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Хувийн эрх зүйн тэнхимд дэд профессор

 2002-2018 хүртэл МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Хувийн эрх зүйн тэнхимд ахлах багш      

Мэргэшсэн чиглэл:  

Олон улсын хувийн эрх зүй

Иргэний эрх зүй

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй  

Ажлын туршлага: 

2002 оноос хойш МУИС-ийн ХЗС-д ОУХЭЗ-н чиглэлийн хичээлүүдийг зааж байгаа бөгөөд Олон улсын бизнесийн эрх зүй, ОУ-ын хөрөнгө, оруулалтын эрх зүйгээр дагнан судалгаа хийж байна. 

Гадаад  хэл:  Герман, англи хэл

 1. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй-баримт бичгийн эмхтгэл, 2015
 2. Олон улсын хувийн эрх зүй  /хоёрдахь хэвлэл/, 2016
 3. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, 2017
 4. “Олон улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээний арбитр-хөрөнгө оруулагчийг тодорхойлох асуудал”, Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүл, 2015
 5. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал, “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ” ЭШ хурлын эмхтгэл
 6. Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрт холбогдох тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам, Эрх зүй сэтгүүл 2016 №2, 2016
 7. Монгол Улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх зүйн байдал, өмчлөх эрхийн талаархи эрх зүйн зохицуулалт, Монгол Улс болон БНСУ-ын иргэний эрх зүйн зарим асуудал /ЭШ хурлын эмхтгэл/, 2016
 8. Переговоры Монголий, Российской Федераций и Китайский народной республики о поддержке и взаимной защите инвестирования и его особенности, Eurasia: Statum et legume /Евразия: Государство и право/, 2016 Олон улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс үүдэх маргааны харъяаллын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа, Эрх зүй 2018/1