Багш нар

Бат-Эрдэнэ Буянхишиг

Доктор (Ph.D.), Ахлах багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

322

7730-7730

buyankhishig@num.edu.mn

Боловсрол

1999 онд ХУИС сургууль герман судлал

2005 онд Фрайбургийн Их Сургууль /ХБНГУ/, хуульч

2009 онд МУИС-ХЗС-ийн магистр

Заадаг хичээл

 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Гэрээний эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй

Эрдмийн зэрэг, цол: 

Хууль зүйн ухааны магистр  LLM/Ass.jir

Ажилласан байдал:

 АТГ-т дүн шинжилгээ   албан тушаал

2008 онд  МУИС-ХЗС-ийн ИЭЗТ-д  багшаар       

Мэргэшсэн чиглэл:

Германы эрх зүй, ОУ-ын эрх зүй,  Монгол Улсын хувийн эрх зүй          

Ажлын туршлага: 

Багшлах ажил

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Гадаад  хэл: 

Герман, Англи

 1. Иргэний эрх зүйн тусгай анги: Гэрээний эрх зүй хэсэг, 2015 он,
 2. Гэрээ байгуулах арга техник, 2016 он, Анхны хэвлэл – 2017 он,
 3. Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явцад эрх зүйн дүгнэлт бэлтгэх, 2017 он
 4. Хувийн эрх зүй: онол – арга зүй, эдийн засгийн анализ, харьцуулсан судлал, Түүвэр I, 2017 он
 5. Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж III – Иргэний процесс \Иргэний эрх зүйн хууль тогтоомжийн хэрэглээ 3 хичээлийн сурах бичиг\
 6. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015 №1
 7. “Жам ёсны эрх зүйн сэргэн мандал ба хувийн эрх зүйн кодификац”, Хууль дээдлэх ёс, 2016 он №2
 8. “Эрх зүйн эдийн засгийн анализ нь эдийн засгийн идэвхижүүлэх арга хэрэгсэл болох нь”, Эрх зүй сэтгүүл, 2016 оны №4
 9. “Даатгалын гэрээний эрх зүйн салбарт гарч буй шүүхийн шийдвэрүүдэд хийсэн дүн шинжилгээ”, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016 он №4
 10. 13.”Төрийн байгууллага албан тушаалтны гэм хорыг төр хариуцах нь”, Шүүх эрх мэдэл зүй сэтгүүл, 2017 оны №1
 11. “Хувийн эрх зүй дэх тодорхойгүй нэр томъёо ба шүүгчийн эрх хэмжээ”, “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2016 он №2
 12. “Худалдааны эрх зүйг иргэний эрх зүйгээс зааглах онолууд кодификацын асуудал болох нь” Эрх зүй сэтгүүл, 2017 оны №3
 13. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, ардын багш, гавьяат хуульч, Др, проф Б.Чимидийн нэрэмжит илтгэлийн уралдаанд оролцож, “Эдийн засгийн эрх чөлөөг ҮХ-иар хангалттай хамгаалсан уу”, Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс, VII боть, 2016 оны 2-р сар.
 14. ХЗС-ийн хувийн эрх зүйн тэнхмээс зохион байгуулсан “Хувийн эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд\ Иргэний болон худалдааны хууль тогтоомжийн олон улсын жишиг” сэдэвт олон улсын бага хуралд “Өрсөлдөөний салбар дахь хувийн эрх зүйн хамгаалалт” сэдэвт илтгэл тавьсан
 15. “Арилжааны хуулийн хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Иргэний хуулийн үүргийн ерөнхий анги дахь аж ахуй эрхлэгч болон хэрэглэгчид үйлчлэх эрх зүйн зохицуулалтын ялгаатай байдал, тулгамдаж буй асуудал, хөгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага” илтгэл тавьсан
 16. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, ардын багш, гавьяат хуульч, Др, проф Б.Чимидийн нэрэмжит илтгэлийн уралдаанд оролцож, “Төрөөс санхүүгийн дэмжлэг олгох ажиллагааг хянах механизм, эрх зүйн хамгаалалт” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн.
 17. МУ-ын Хууль Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, Ханс-Зайделийн сангаас эрхлэн гаргасан тайлбар, 2014 он
 18. Даатгалын эрх зүй, Шүүгчдэд зориулсан Худалдааны эрх зүйн гарын авлага, 2017 он
 19. 13.“Бэлэглэлийн гэрээ” ШЕЗ-с гаргасан Шүүгчдийн сургалтын гарын авлага: Гэрээний эрх зүй, 2017 он.