Багш нар

Нямсүрэн Норовсамбуу

Багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

Боловсрол

2008 онд                Ховд аймаг, Жаргалант сум 1-р сургууль

2008-2013 онд       МУИС, Хууль зүйн сургууль

2015 онд                Нагояагийн Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль

2013-2015он           Нагояагийн Их Сургууль, Хууль-Улс төр судлалын сургууль, Эрх зүйч, Магистр

 

 

Заадаг хичээл

  • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй
  • Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй
  • Иргэний процессын эрх зүйн нотолгооны онол, арга зүй
  • Хүний эрх
  • Гэм хорын эрх зүй

Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр (LL.M)

Төгссөн сургууль, мэргэжил:

2008 онд             Ховд аймаг, Жаргалант сум 1-р сургууль

2013 онд             МУИС, Хууль зүйн сургууль

2015 онд             Нагояагийн Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль

Ажилласан байдал:

2016 он МУИС, Хууль зүйн сургуульд дадлагажигч багш

Гадаад хэл: Япон хэл, Англи хэл

  1. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны эрхийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл Цуврал 59(4) 2016 он
  2. “Өмгөөлөгчийн хөлсийг ялагдсан талаар төлүүлэх зардал болгон хуульчлах тухай” Эрх зүй сэтгүүл 2017 оны №2
  3. “Иргэний процессын эрх зүй дэх давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох зарчим” Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл 2017 оны №3
  4. “Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй холбогдсон эрх зүйн асуудал” Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл 2017 оны №4
  5. “Хяналтын журмаар иргэний хэргийг хянах үндэслэл: япон улсын жишээ” "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлийн 2017 оны №4