Багш нар

Сарангэрэл Батбаяр

Багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

Боловсрол

1998 – 2007 онд Өвөхангай аймгийн “Мэргэд” цогцолбор  сургууль

2007- 2012  онд МУИС- Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр

Заадаг хичээл

 • Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Компанийн засаглал, эрх зүйн асуудал
 • Харьцуулсан компанийн эрх зүй
 • Банкны эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй
 • Хүний эрх

Эрдмийн зэрэг, цол: Хууль зүйн магистр /LL.M/

Ажилласан байдал:

2012.1-2012.6  онд “Ананд адвокэтс” ХХК-д туслах хуульч

2012.6-2015.3  онд  “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-д бодлогын судлаач

2015.3- Өмгөөллийн “Де Юре Партнерс” ХХН-д өмгөөлөгч

2016.9- Монгол Улсын Их сургууль, Хууль зүйн сургуульд дадлагажигч багш

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа:

2015 оноос Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Мэргэшсэн чиглэл:

Компанийн эрх зүй, компанийн засаглал, иргэний эрх зүй

Гадаад хэл: Япон хэл, Англи хэлний зохих мэдлэгэтэй

Бүтээлийн жагсаалт /бүтээлийн нэр, хэвлүүлсэн сэтгүүл/:

 1. “Компанийг эзэрхийлсан худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизм: Гадаад орны туршлага” “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл 2013 он.
 2. “Хоршооны эрх зүйн тулгамдсан асуудал” “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл 2013 он.
 3. “Монгол Улсын компанийн эрх зүйн түүх ба Компанийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн онцлог” “Эрх зүй” сэтгүүл 2013 он.
 4. “Компанийн хяналтын тогтолцоо: АНУ, Герман, Япон загвар” “Эрх зүй” сэтгүүл 2013 он. /монгол, япон хэл дээр/
 5. “Гэрлэлтийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, практик асуудал” “Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга ба цаашдын чиг хандлага” 2013 он.
 6. “Компани худалдан авах, өөрчлөн байгуулах /M&A/ ойлголт, гадаад орны туршлага” “Эрх зүй” сэтгүүл 2014 он.
 7. “Гэр бүлийн эрх зүйн маргааны эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны оцлог” “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл 2014 он.
 8. “Эвлэрүүлэн зуучлал ба Шүүхэд мэдүүлэх эрхийн тухай” “Эвлэрүүлэн зуучлалын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл” 2014 /монгол, япон хэл дээр/
 9. “Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн гэмт хэрэг” “International Business Law” сэтгүүл, Япон Улс, 2015.4 /япон хэл дээр/
 10. “Монгол Улсын компанийн засаглалын үндэсний тайлан 2015” СЗХ, КЗҮЗ, Люксенбургийн хөгжлийн агентлаг., хамтарсан зохиогч. 2015 он
 11. 「国際商事法務」『モンゴル進出と刑法』2015年VOL.43-NO6(著者や翻訳)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн гэмт хэрэг” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-6

Орчуулгын бүтээл

 1. 「国際商事法務」『モンゴル法・企業進出における論点と解説』2014年VOL.42-NO8(翻訳)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал ба тайлбар” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2014 он., №42-8 /орчуулагч/
 2. 「国際商事法務」『モンゴルへの進出と雇用』2014年VOL.42-NO9(翻訳)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал ба Хөдөлмөрийн эрх зүй” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2014 он., №42-9 /орчуулагч/
 3. 「国際商事法務」『モンゴル法:知的財産権の保護』2014年VOL.42-NO10(翻訳)(上)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал ба Оюуны өмчийн эрх зүй” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2014 он., №42-10 /орчуулагч/ 1-р хэсэг
 4. 「国際商事法務」『モンゴル法:知的財産権の保護』2014年VOL.42-NO11(翻訳)(下)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал ба Оюуны өмчийн эрх зүй” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2014 он., №42-11 /орчуулагч/ 2-р хэсэг
 5. 「国際商事法務」『モンゴルにおける金融』2014年VOL.42-NO12(翻訳)(上)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал ба Санхүүгийн эрх зүй “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2014 он., №42-12 /орчуулагч/ 1-р хэсэг
 6. 「国際商事法務」『モンゴルにおける金融』2015年VOL.43-NO1(翻訳)(下)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал ба Санхүүгийн эрх зүй “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-1 /орчуулагч/ 2-р хэсэг
 7. 「国際商事法務」『モンゴルにおける事業展開の形態』2015年VOL.43-NO2(翻訳))(上)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын эрх зүй ба хөрөнгө оруулалтын хэлбэр” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-2 /орчуулагч/ 1-р хэсэг
 8. 「国際商事法務」『モンゴルにおける事業展開の形態』2015年VOL.43-NO3(翻訳))(下)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын эрх зүй ба хөрөнгө оруулалтын хэлбэр” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-3 /орчуулагч/ 2-р хэсэг
 9. 「国際商事法務」『モンゴルにおける不動産所有権に関する規制』2015年VOL.43-NO4(翻訳))(上)“Монгол Улс дахь үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйн асуудал” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-4 /орчуулагч/ 1-р хэсэг
 10. 「国際商事法務」『モンゴルにおける不動産所有権に関する規制』2015年VOL.43-NO5(翻訳))(下)“Монгол Улс дахь үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйн асуудал” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-5 /орчуулагч/ 2-р хэсэг
 11. 「国際商事法務」『モンゴル進出と刑法』2015年VOL.43-NO6(著者や翻訳)“Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн гэмт хэрэг” “International Business Law” сэтгүүл,  Япон Улс, 2015 он., №43-6 /зохиогч, орчуулагч/
 12. World Justice Project “Rule of law index 2014” мэдээллээр хангагч

Судалгааны ажлын жагсаалт:

 1.  “Иргэний хууль ба Гэр бүлийн тухай хууль дахь гэр бүлийн эд хөрөнгийн асуудал” 2010.
 2. “Хоршооны эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд” 2011
 3. “Монгол Улс болон Япон Улс дахь ХХК-ийн эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа” 2012
 4. “Компани худалдан авах, өөрчлөн байгуулах үндсэн аргууд ба Гадаад орнуудын туршлага” 2012
 5. “Ашгийн бус хуулийн этгээдийн санхүүгийн хяналт, хариуцлага” 2013 /хамтарсан/
 6. “Олон нийтийн өмчлөлийн компани ба “Баянмонгол ХК”-ийн хуулийн төслийн харьцуулсан судалгаа” 2013  /хамтарсан/
 7. “Их сургуулиудын эрх зүйн байдал: ХБНГУ, Япон, Унгар улсуудын жишээ” 2013 /хамтарсан/
 8. “Хөдлөх хөрөнгө, эрхийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалт” 2013 /хамтарсан/
 9. “Арбитрын ажиллагаан дахь шүүхийн оролцоо” 2013 /хамтарсан/
 10. “Их сургуулийн дотоод засаглал, менежментийг боловсронгуй болгох нь” 2013
 11. “Арбитрын ажиллагаан дахь шүүхийн оролцоо” 2013  /хамтарсан/
 12.  “Цахим эрх зүй дэх хүүхдийн эрхийн хамгаалалт” 2014 /хамтарсан/
 13. “Хүний биеийн давхцахгүй өгөгдлийг ашиглах боломж: эрх зүйн зохицуулалт” 2014 /хамтарсан/
 14. “Монгол Улс дахь Компани худалдан авах эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал: Япон, АНУ, ХБНГУ-ын харьцуулсан судалгаа” 2014
 15. “Өрсөлдөөний эрх зүй дэх ААН-ийн нэгдэл, төвлөрлийн асуудал” 2014  /хамтарсан/
 16. “Монгол Улс дахь хууль зүйн боловсролын өнөөгийн байдал” 2014  /хамтарсан/
 17. “Монгол Улсын Компанийн засаглалын үндэсний тайлан 2014” 2015  /хамтарсан/
 18. “Эвлэрүүлэн зуучлалын хууль”-ийн мониторингийн судалгаа 2015 /хамтарсан/