Багш нар

Энхээ Туулайхүү

Багш

Эрдмийн зэрэг, цол: Эрх зүйн магистр (LL.M)

Ажилласан байдал:

2018 оноос МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд  багш

2017 оны 11 сараас МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд дадлагажигч багш

2013 оны 7 сараас 2015 оны 10 сар хүртэл Хууль зүйн яамны харъяа Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд бодлогын судлаач

2013 оны 5 сараас 7 сар хүртэл Lehman Lee & Xu хуулийн фирмд туслах хуульч

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа:

2017 оны 10 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн хуульч

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

Боловсрол

1998-2008 Баян-Өлгий аймаг, Буянт сумын ерөнхий боловсролын сургууль, бүрэн дунд

2008-2013 МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, олон улсын эрх зүйн бакалавр

2015-2017 Япон улсын Нагояагийн их сургууль, эрх зүйн магистр

Заадаг хичээл

 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Харьцуулсан эрх зүй
 • Хүний эрх (ерөнхий суурь)
 1. Бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээрийг Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн XXIV дүгээр зүйлийн хүрээнд байгуулах асуудал, Хууль дээдлэх ёс, 2018/No.2 (67), 30-34 дэх тал
 2. A Legal Analysis on Article XXIV of the GATT from the Perspective of Non-Application of the WTO Safeguard Measures to Members of Regional Trade Agreements (in English), Law Review of the National Legal Institute of Mongolia, 2017/No.5(65), pp. 31-36
 3. Хил дамнасан эдийн засгийн тусгай бүсийн эрх зүйн асуудал (Монгол Улс, БНХАУ-ын жишээн дээр), Хууль дээдлэх ёс, 2016/No.2 (57), 101-116 дахь тал
 4. Олон улсын байгууллагын эрх зүйн байдал, хариуцлагын асуудал: Олон улсын эрх зүйн ба дотоодын эрх зүйн жишээн дээр, Хууль дээдлэх ёс, 2015/No.2 (52), 98-113 дахь тал
 5. International Legal Personality of International Organizations: An International Law Perspective (in English), Law Review of the National Legal Institute of Mongolia, 2014/No.4 (50), pp.49-53
 6. The Legislation Process in Mongolia, Korea Legislation Research Institute (KLRI) Press/No. 2014.5 (Энэхүү судалгааны үр дүнг 2014 оны 5  дугаар сарын 20-ны өдөр Солонгосын хууль тогтоомжийн хүрээлэн болон Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хамтарсан “Legislative Evaluation Expert Forum”-д англи хэлээр хэлэлцүүлсэн)
 7. Гадаад орнуудын хэвлэл мэдээллийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт — Хэвлэлийн Зөвлөлийн жишээн дээр, Хууль дээдлэх ёс, 2013/No.4 (44), 79-85 дахь тал
 8. Европын Холбооны эрх зүйн зохицуулалт эвлэрүүлэн зуучлалын сайн туршлага болох нь, Эвлэрүүлэн зуучлагчдад зориулсан гарын авлага (Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлөөс эрхлэн гаргасан), 2014 “Монгол Улсын олон улсын гэрээг шүүхэд хэрэглэх асуудал”, 2015
 9. “Төрийн бус байгууллагын санхүүжилт, татварын эрх зүйн зохицуулалт”, 2015
 10. “Шүүхийн шинжилгээний хуулийн шинэчилсэн найруулгатай холбоотой судалгаа”- Шүүх шинжилгээ, 2015