Багш нар

Рэнбаа Пүрэвбаатар

Багш

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

316

77307730

purevbaatar@num.edu.mn

Боловсрол

2009 онд Нийслэлийн лаборатори 1-р дунд сургууль

2014 онд МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

2016 онд Япон улсын Нагояагийн Их сургууль, Хууль Зүйн Сургууль

Заадаг хичээл

 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/

  Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/

  Гэм хорын эрх зүй

  Эдийн баялгийн эрх зүй

  Арилжааны эрх зүй

  Арилжааны хэлцлийн эрх зүй

  Харьцуулсан эрх зүй

  Бизнесийн эрх зүй

Эрдмийн зэрэгцол:

Хууль зүйн магистр (LL.M)

Ажилласан байдал:

2018 оноос МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд  багш

2017 оноос МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд дадлагажигч багш

Гадаад хэл:

Англи, Япон

 1. Орчуулсан Р.Пүрэвбаатар Очи-Ай Сэйчи “Компанийн эрх зүйн үндсэн ойлголт” УБ., 2017 он
 2. Р.Пүрэвбаатар “Япон улс дахь хувийн эрх зүйн өнгөрсөн, одоо, ирээдүй” Эрх зүй сэтгүүл 2017, №2, 187 тал
 3. Р.Пүрэвбаатар “Монгол Улсын Иргэний хуулиуд дахь нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийн талаар зохицуулсан хэм хэмжээ: харьцуулсан эрх зүйн үүднээс дүгнэх нь” Хууль дээдлэх ёс, 2018 он, Цуврал 66, Дугаар 1, 83 тал
 4. Р.Пүрэвбаатар “Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийг нотлох үүргийн онолын үүднээс тайлбарлах нь”  Шүүх эрх мэдэл, 2018 он, №3, 126 тал